Avbestillingsregeler for rideturer

Avbestillingsbetingelser over telefon / e-post / direkte kontakt :

Total avbestilling kostnadsfritt senest 12 uker før arrangement.
Total avbestilling 8-2 uker før: vi fakturerer 10 % av bestillingens totale verdi.
Total avbestilling 2 uker – 48 timer før: vi fakturerer 50 % av bestillingens totale verdi.
Total avbestilling 48 timer før: vi fakturerer 100 % av bestillingens totale verdi.
Bestilte ubenyttede plasser blir krevd betaling for.

Ved avbestilling av tilrettelagte arrangement tilfaller ett administarsjonsgebyr på 500,-

Ved avbestilling mot sykdom må du ha avbestillingsforsikring for eventuell refusjon og legeerklæring. Sjekk de forsikringer du allerede har.

Dersom bestillingen omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter knyttet til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter kunne falle bort, dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved avbestilling senere enn 14 dager, eller utelatt fremmøte – ingen refusjon. Overføring:

Kunden har rett til å overdra plassen sin til en annen. Arrangøren må informeres om dette så snart som mulig. Kansellering: Forhold som gjelder partenes plikter, mangler, reklamasjon og tvister, følger «alminnelige vilkår for pakkereiser» av 1997. Vi forbeholder oss retten til forandringer hvis uforutsette ting skulle inntreffe. Avbestilling mer enn 30 dager før avreise: refusjon av innbetalt beløp minus depositum, kr 500.-/pr. person.